Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Azovske Hav
Bihav i Sortehavet. 38.000 km2, Gns. dybde 14 m. Floden Don m.fl. mindre afvander til A. og forårsager lav saltholdighed. Islagt om vinteren. Der kan forekomme tidevandsforskelle på op til 5 m. Næringsholdigt vand giver stor produktion af alger, derfor mange fisk (80 arter), men sommeren giver ofte iltsvind med stor dødelighed.
Sea of Azov.  Kilder