Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
B
1.
Et-bogstavssignal jf. Den int. Signalbog: »Jeg laster, losser eller transporterer farligt gods«, tidl. betydn. var »... sprængfarlige stoffer«.
I am taking in, or discharging, or carrying dangerous goods.
Signalflag B, rødt splitflag.

2.
Fonetisk udtalt »bravo«.
3.
Morsetegn: - . . . (streg prik prik prik).

4.
I kapsejlads er signalflag B protestflag.

5.
Fork. for deviationskoefficienten for halvcirkeldeviation på kurs devierende øst;
b (fork.) for den del af B, der skyldes fast skibsmagnetisme.
b er den del, der skyldes flygtig magnetisme i lodret jern.

6.
Fork. for opdriftscenter. centre of buoyancy.
[Nav2 p.38 + 41, SKT]

7.
Fork. for skibets bredde; i målereglerne er defineret som største bredde udvendigt ved måledækkets overside eller derunder. [DS89 p.910]

8.
b betyder i stjernebilleder den andenklareste stjerne. Fx b Anquilae. anquilae.  Kilder