Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
rejsebefragtning
(-en, -er): voyage charter.
[BEF p.11 + 13, EL]
Se også under befragtning.
»Reglerne om » befragtning « gælder hel- eller delbefragtning af et skib. Reglerne om rejsebefragtning gælder tillige konsekutive rejser, når andet ikke er bestemt.
Stk. 2. I dette kapitel forstås ved:
1) Bortfragter: Den, som ved aftale bortfragter et skib til en anden (befragteren).
2) Aflaster: Den, som leverer godset til lastning.
3) Rejsebefragtning: Befragtning, hvor fragten i henhold til aftalen skal beregnes pr. rejse.
4) Konsekutive rejser: Et vist antal rejser, som udføres efter hinanden i henhold til en befragtningsaftale for et bestemt skib.
5) Tidsbefragtning: Befragtning, hvor fragten i henhold til aftalen skal beregnes pr. tidsenhed.
6) Delbefragtning: Befragtning, som omfatter mindre end et helt skib eller en fuld ladning, og der benyttes certeparti.«
[Søloven § 321]

Ad 3)
"Under a voyage charter shipowners undertake to put a vessel at charterers' disposal for the carriage of a full cargo or part cargo from one or more ports to named port / ports of destination or ports within a certain range at rates and conditions mutually agreed in advance."
[BES p.61, SKbgp p.65]  Kilder