Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
rejseplanlægning
(-en, -er): Navigatørens forberedelse til en rejse, hvor det kontrolleres, om der er søkort, bunkers, proviant og andet udstyr om bord til rejsen, samt undersøgelser af de navigationsforhold, vanddybde, isforhold, lodsforhold, vejrforhold, der kan få indflydelse på rejsens forsvarlige gennemførelse.
voyage planning.
[NAV4ny p.213]  Kilder