Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ride
(vb): I udtryk som:
1.
ride en storm af.
ride out a gale.
[Saint]
ride for anker, dvs. skibet til ankers holdt i bevægelse af vind og sø og strøm, så det holder ankerkæden strakt.
[ABC, KUSK p.161, S&M]
ride for ankeret. Kaldes det, når skibet i hård vind og svær sø ligger og stamper i søen for sit anker. Hvis søen brækker så voldsomt, at søerne slår ind over skibet, siges det at ride hårdt. Er vejret så voldsomt, at ankertovet er spændt til det yderste og står i fare for at sprænges, kaldes det på tysk for reitet das Schiff auf dem Hals, se samme udtryk under b).
ride hard // to heave and set.
[Röding]
a) ride for et anker, når søerne slår ind.
   be buried in the sea.
[Röding]
b) ride fare for et anker = ride farligt.
   ride exceedingly hard.
[Röding]
ride halsen under.
bring a board the tack // hawl a board the tack // board a tack.
[Saint, Benzon]
ride klysene under.
ride hawsefull.
[Benzon]
ride mageligt.
riding easy.
[HAR]
ride med strøgne underræer og stænger.
riding a portoise.
[HAR]
ride op for ankeret.
ride for the anchor.
[HAR]
ride til ankers.
pitch at anchor.
[Saint]
ride til ankers.
ride at anchor.
[HAR]
ride op, "siges om et Skib der ligger til ankers for et Anker, paa et Sted hvor der gaaer nogen Søegang, og Skibet derved ligger og duer."
ride.
[KOF]
ride umageligt.
riding hard.
[HAR]
ride under en hals på et sejl, "kaldes at hale den Lue Side af et Seyl ned med Halsen, naar det skal tilsættes for at seyle ved Vinden."
bring or haul aboard the tack of a sail.
[KOF]
ride under fokkehals. "Rid under Fokke- og Storehals! Commando-Ord, naar Fokken eller Storseilet skal tilsættes, eller naar man har seilet rumt og dreier til Vinden."
[DMO]
ride under og synke, "værende til Ankers, derre kan skee paa de Steder hvor der er Orkaner, at Søen kan reyse sig saa høy at den brækker Skibet i Grund, der ligger til Ankers, naar Ankerne og Tougene ey gaae itu."
ride under water, and sink in a tempest at anchor.
[KOF]
ride under storehals eller fokkehals, "Kommando for Mandskabet at hale Store eller Fokke Hals ned, naar enten Stor Seylet, eller Fokken skal tilsættes til at seyle ved Vinden."
haul aboard the main-tack or fore-tack.
[KOF]
ride under storehals.
aboard main tack.
[HAR]

2.
ride ned. Når et stag skal tjæres førtes et fald til mastetoppen og der gennem en blok til dækket. En mand på en bådsmandsstol blev halet op, og under nedfiringen smurte han så stagene.
riding down.
[TAFM p.57 p.41]

3.
ride for et anker - se under dette stikord.
 Kilder