Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bagbord
(sb, adv; »bagbords« er adj): Venstre side af skibet, når man vender ansigtet forefter.
port.
Tidl. også larboard.. Anvendt sidestillet med - port - i bl.a. [Saint] fra 1808 og [HAR] fra 1838.
»Den side, hvor alle simple folk lægger til.« Officerer stiger om bord på stb side, der derfor bliver den fornemste.
E. hol. bak = med ryggen mod, idet styreåren sad om styrbord.
E. [ODS] oldn. bakbordi; oldeng. bæcbord. "opr. hvilede styreaaren i skibets højre side (styrbord) og den styrende vendte ryggen helt eller delvis mod den venstre."
[KALK] medtager ikke ordet.
[SMY] viser i gamle udtryk ortografien baw-burd i eng. kilder.
[FALC] har larboard som det sædv., port som det specielle.
[ENK] har mid.eng. ladde modsat styreåren.
[BLAN] har allerede i 1755 brugt port: Port the helm signifies to put the helm to the left or larboard side.
"The origin of the word - larboard - remains doubtful and the suggestions hitherto made are not convincing."
[MM vol.14 1928 No. 2 p.180]
Om de engelske udtryk er der yderligere oplysninger i Mariner's Mirror (Volume - nr. - sidetal) i følgende:
04 (2) 153 / 09 (4) 346 / 10 (1) 009 / 14 (2) 180 / 15 (1) 077 / 20 (1) 112 / 20 (2) 229 og 20 (3) 372.

En sproglig debat blev i 2001 ført mellem Søren Thirslund og dr.phil. Bent Jørgensen om muligheden for at ordet stammede fra islandsk bakki. Se herom i Nyt fra Sprognævnet 1/2001 p.8ff., der er online på nettet. Tesen her var, at skibene lagde til med bagbord side for ikke at ødelægge roret om styrbord. Bag- skulle komme af bak- flodbred.
Desuden er tesen om rorgængeren med ryggen mod bagbord forkert, fordi styreåren har en tværskibs styrepind, så rorgængeren står med ansigten fremefter, når han styrer, hvilken er naturligt, da vind og sø skal observeres.
[ABC, DMO, EL, EST, HAR, HOF p.82, KAP p.55, KortA, KUSK p.324, ODS, Röding]

Bagbord brugt i rorkommandoer:
bagbord lidt.
port a little.
bagbord med roret.
port the helm.
"Med denne Kommando lægges Roerpinden Bagbord, hvorved selve Roret kommer Styrbord, og Skibet følgelig dreier med Forenden Styrbord over, forudsat Skibet har Fart; har det Sakning dreier det modsat Vei." [SCHN]
bagbord om bord: Roret lægges helt i borde.
hard to port.
bagbord så småt.
port easy.
hårdt bagbord.
hard aport.
Til beg. af 20. årh. var betydningen af kommandoerne, at rorpinden drejedes til bb, hvorved rorfladen drejede til stb. og skibet svingede til styrbord. Da størsteparten af skibene efterhånden havde rat, blev brugen af stb./bb. forvirrende og brugen blev ensrettet til det nu universelt anv.: styrbord betyder, at rat, rorflade og skib bevæger sig til styrbord.
bagbords båd.
port boat // port side boat.
bagbords halse: Dvs. ræerne er inde om stb., og vinden kommer fra bb.
port tack..
[SD]
bagbords tønde.
port hand buoy.
[SD]
bagbords vagt.
Dronningens kvarter (lige besætningsnumre): port watch.
bagbords vagt.
larboard watch.
[Röding]
dreje bagbord over / dreje til bagbord.
turn to port.
drive bagbords over.
drift to the port.
ligge for bagbord anker.
ride for the port anchor.
ligge med bagbord halse.
be on the port tack = gldgs. to be on larbord tack.
[Saint]
ligge på bagbord bov: Dvs. med vinden ind fra stb.
lægge roret hårdt bagbord.
put the helm hard to port.
roret om bagbord = Bagbord med roret. port the helm.
[HAR, Röding]
ti grader om bagbord.
ten degrees on the port bow.
tre streger om bagbord.
three points on the port bow.
tværs om bagbord.
abeam on the port side.
[MOS1]
vinden bagbord ind.
the wind on the port side.
om bagbord.
to port // on the port side.
om bagbord foran for tværs.
on the port bow.

I udtryk med det gemmeldags "larboard."
bagbord som luv side.
larboard tack.
[HAR]
bagbord som læ side.
starboard tack.
[HAR]
 Kilder