Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ro
(vb): Bevægelse med årer, der udstikkes vinkelret på fartøjets side og gøres med årebladet i vandet i bevægelser fra for mod agter.
row // pull.
[HAR, KOF, Saint]
kaste årene plat.
row flat.
Er roning med årens skoddet, dvs. vandret åreblad, når åren er ude af vandet.
[Röding]
ro af alle kræfter.
pull hard with the oars.
[Röding]
ro alle på en gang.
row all at once.
[Röding]
ro bedst om styrbord.
pull away with the starboard's oars.
[Saint]
ro langt.
row a long stroke.
[Röding]
ro med en åre.
pull an oar.
[HAR]
ro med pagajårer.
paddle.
[Saint]
ro om bagbord.
pull the larboard.
[KOF, Saint]
ro om styrbord.
pull starboard.
[HAR, KOF]
ro om styrbord og stryge om bagbord, dss. ro om stb. og skodde om bb.
pull the starboard oars and hold water with the larboard oars.
[Röding]
ro overlangs.
row a long stroke.
[Saint]
ro stående.
row standing.
[Röding]
ro tørt, ro med tørre årer er en kommando, der kræver, at mandskabet ror uden at sprøjte vand op i båden med åretagene.
row dry and not heave water in the boat.
[KOF]
ro uden at stænke.
row dry.
[HAR, Saint]
ro væk overalt.
pull ahead // pull away.
[HAR, KOF, Saint]
ro væk overalt.
give way together.
[HAR]
skod om bagbord.
hold water with the larboard's oars.
[Saint]
"Vel an! Roe!." pull away.
[Röding]
"At roe an, støde an." row against anything.
[Röding]
årerne op.
unship the oars.
[Röding]
[ABC, HIS2 p.2214,- KUSK p.260]
Se om funktionen også under åre.

I rosporten bruges følgende kommandoer ved roning:
Til roning klar, roeren sidder frem i sædet med åren klar til at gå i vandet.
Ro, roningen indledes.
Vel roet - Det er vel, roningen ophører med åren ude af vandet.
Sæt i, der bremser bådens fart med skivede åreblade.
Sæt hårdt i, der bremses med årebladet lodret i vandet.
Til skodning klar, åren sættes i til modsat rettet kraft, så båden bakker.
Skod, skodningen indledes.
[Rosport, Clausen 1975, p.35f]  Kilder