Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
rumtonnage
(-n, -r): Udtryk for et skibs rumindhold efter forsk. beregningsmetoder.
Se bruttoregistertonnage,
bruttotonnage,
nettoregistertonnage og
nettotonnage.
volume tonnage.
[SKT02-I p.54, ABC, SKT81 p.73]  Kilder