Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
røstkæde
(-n, -r) røstkietting: 1.
"Kjettinger, der befæste Jomfruerne til Røstet; de bestaae af 3 a 4 Led, hvoraf det øverste griber om Jomfruen og det underste er under Røstet boltet til Skibets Side." [DMO]
chain.
[Saint]
røstkæde.
channel-chain.
[HAR]
røstkædens øverste led.
middle link.
[HAR]
røstkædens andet led.
toe-link.
[HAR]
røstkædens underste led.
preventer-plate.
[HAR]
røstkædens øverste bol.
chain bolt.
[HAR]
røstkædens nederste bolt.
preventer bolt.
[HAR]

2.
Røstkæde til et anker. "En kort Kjetting, der bruges istedetfor Røstline; den er med sin ene Ende befæstet til Reilingen foranfor Fokkerøstet, den anden, hvori er en Ring, tages omkring Ankerlæggen ved krydset og smøges over Vippen.
Vippen er en opstaaende Jerntap med et Led paa en Blok paa Reilingen." [DMO, FUN]  Kilder