Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
salingspude
(-n, -r): Stykker af blødt tømmer klædt med sejldug og anbragt på langsalingerne, og hvorpå den stående rigning hviler.
bolster of the masthead // pillow of the masthead // bolster on the trestle-tree.
[Saint, Benzon]  Kilder