Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bagstag
(-et, -): Afstivning med tov el. wire af masten agterefter fra mastetop til dæk. Staget kan være stift, oftest forsynet med en vantskrue til justering, el. bevægeligt og da gerne med en talje til opspænding.
Bagstag på sejlskibe kan være opsat fra mastetop og fra stængernes top til skibssiden lidt agten for masten.
backstay - a stay which extends from all mast levels, except the lower mast, to the ship's side abaft the mast. Backstays serve as additional supports to prevent the mast from going forward, and at the same time contribute to the lateral support, thereby assisting the shrouds..
[SOT p.11]
På skibe, hvor masten indgik som en del af lossegrejet anvendtes også enten et ekstra el. et særligt kraftigt stag til afstivning under ladningens håndtering.
Sejlskibe med bom og gaffelsejl har ofte to bagstag, der kan slækkes el. sættes, efter hvilken side sejlet står til.
Dss. hækstag og agterstag. Dog har nogle sejlbåde et hækstag fra mastetoppen til centerlinien på hækken samt et bagstag i hver side forløbende fra fokkegodsets højde til hver af bådens sider, men noget forligere end hækstaget.
backstay // swifter // preventer shroud // runner.

"Bagstag, Mantelstag. Dette Slags Stag bruges paa Jagter, Slupper, Galeaser og lignende Fartøier og kaldes saaledes, fordi det har en betydelig Viisning agterefter; der farer et Stag til hver Side. Bagstag adskiller sig fra andre Stag deri, at det dannes ved en Forbindelse af flere Touge og Blokke." [FUN]
E. [Moth] og [FUN] har også »mantelstag«. —> bardun.
[BÅD3/1992 p.30, DAH p.170-176, DMO, FOLK, FUN, JegerSejler p.120, OSS, POS p.97, Saint, SCH, SEJ]
bovsprydets bagstag.
shroud of the bowsprit.
[Röding]
 Kilder