Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bakke
(vb): 1.
Bevge sig baglns el. stoppe. Stoppe et motordrevet skibs fremdrift ved at sl bak p maskinen.
go astern.
Fuld kraft bak.
full speed astern // reverse engines // go astern.
[EST, MARS, WOL]
beordre bak: ring the engine(s) astern.
[EL, EST]
g bak: Ordre maskinen til at vende skruens omdrejningsretning el. ndre stigning p skruen fra frem til bak.
go astern // put the engine(s) astern // reverse the engine(s) // work astern. [EST]
sl bak: Dss. beordre bak.

2.
Bakke et sejl = stoppe et sejlskibs fremdrift ved at bakke et el. flere sejl. Dvs. ndre sejlets stilling, sledes at vinden virker p modsat side af sejlet.
back // lay a sail aback // be laid a-back // taken a-back (to sidste overs. fra 1808).
[Benzon, KOF, OSA p.30, Rding, Saint]
"At bakke Seilene. Er at give Seilene en saadan Stilling at Vinden kommer paa Forkanten af dem, hvorved Seilene komme til at ligge an paa Masten." [SCHN]
bak sejl: Et rsejl, der har vinden ind p forsiden. aback sail.
[DHS, Saint, TOP p.12]
f bak sejl: to be taken aback = laid aback = to lie by the lee = to chapel [FALC, OED, Saint].
bakke fokken: Stte fokken til luv side, s vinden modvirker fremdriften.
back the foresail.
[SUN p.27]
bakke og fylde: Ved sejlads i modvind i snvert farvand skiftevis at bakke sejlene og stte dem p normal vis for at f fremdrift.
back and fill.
[NAVT, SAL, SEW]
bakke om. Standse farten ved at dreje skibet rundt.
boxhaul.
[SCH, WOL]
bakke stortoppen.
back the main top (gallant etc.).

brase bak: Indstille rsejl, s de har vinden ind p forsiden.
brace aback // lay aback.
Brase bak overalt: to lay all flat aback.
[DHS, Saint, WOL]
brase bak. heave to. [Benzon]
Yderligere har [Saint] at bakke et stagsejl eller en mesan: to bag-pipe.

ligge bak: P mindre fartjer sttes fokken bak og storsejlet nsten midtskibs.
lie aback.
[JegerSejler, PSM p.241]
lbe bak: Lb bak og fik vinden ind p den forkerte side af sejlene.
[SF 9/1995].
P eng. back, backing om ndring i vindretningen i en retning mod uret. Udtrykket ikke bekrftet p dansk, men er nok ved at blive almindeligt - og har muligvis vret det tidligere.
[Pilotbog fra Imray]
store mrssejl ligger bak. main top-sail is taken aback.
[Rding]

3. bakke op.
Klargre til spisning, rette mltid an, se op til bakken.
serve up.
[ABC, D/E, ODS]

3a.
Spise sammen, danne en bakke
[XXIII, Stk. 2.] "Belangende Rantzon, saa skal til saa mange Folk, som af Bakker sammen der eller af Staab sammen drikker, Bakker, Staab, eller andre Kar, leveres, som de og skal vre forpligtede udi god Agt at have, efter den Anordning, som Skibs-Raadet derom gir, under Straf, som vedbr." (1797)
[ART p.26]
E. Staab gl. for drikkekrus.
"Mandskabet inddeltes i Bakker i Regelen a 8 Mand, som spiste sammen og modtog Ranzoner i Fllig undtagen l og The og Smr, der uddeltes til hver enkelt Mand efter No. Hver Mand modtog en Controlbog, hvori stod trykket, hvad enhver tilkom og havde oppebaaret og hvad man burde have af Klder etc."
[SWR p.100]

4.
Bakke et fyr. Holde en svag ild under kedlerne p et dampskib, s damptrykket kan sttes op hurtigt.
bank the fires // bank up the fires // let the fires down.
E. udtr. hentyder til en del af arbejdets udfrelsen, idet de brndende kul bliver skubbet tilbage i fyret og friske kul eller aske lagt ovenp, mens ventiler for lufttilgang bliver lukket ned; begge dele for at ilttilfrslen kan blive formindsket].
[DHS, ODS, ORL p.409f, TOP p.12]  Kilder