Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bakskuld
Navn på rødspætter fanget på langline (bakker). Også fiskearter som isingen og sletten er omfattet af begrebet bakskuld.
"Paa Fanø drives Rødspættefiskeriet paa en egen Maade, nemlig ved Skuldgaarde, dvs. Gaarde af Risknipper, som sættes ved Kysten, og som røgtes ved Lavvande,... og Rødspætten fanges i dem enten ved et i Midten anbragt Garn eller ved en Strygeglib, som man stryger over Bunden. Ordet Skuld kommer af den tyske Benævnelse for Rødspætter - Scholle -. Skuldfiskeriet drives ogsaa ved Liner med Kroge, Bakker, hvoraf Benævnelsen Bakskuld*).
*) Bakskuld bruges dog ogsaa paa Fanø som Betegnelse for Sletten. Rødspætten benævnes der Lødskuld." [OSA]
E. bak+skuld = bakke + ty. Scholle = rødspætte.
[ODS ikke opført; OSA p.25]

For opslaget skulle, skuld, skol i [ODS]:
"se I. Skolle; m. h. t. bet.-udviklingen sml. Flynder, Plæde; især dial.) fællesbetegnelse for fladfisk, flyndere; spec. om rødspætte, Pleuronectes platessa... Flynder, Skulle, eller Butte, er en bred og ganske fladtrykt Fisk... en Slags smaa Fladfisk, - Skulder - eller - Botter -, der saltede og tørrede ristes paa Gløder, klippes i Stykker paa tværs af Benene og spises paa Smørrebrød... Ising, - Slette -, - Plæde - (fanges) sammen med Rødspætterne, og en Del sælges til Ørredfoder eller lufttørres og forsendes i Bundter under Navnet - Skuller -."

For opslaget ising i [ODS]:
"Ising, en. samt skrivemaaden Issing. flt. -er. (ænyd. d. s.; vistnok afl. af Is; sml. ty. scholle, isflage, rødspætte) flynderfisken Pleuronectes limanda L.; slette; plæde; tidligere vistnok ogs. brugt om rødspætte, P. platessa L."
Fra Den danske ordbog Bakskuld:
"saltet, tørret og evt. røget fladfisk, især ising, traditionelt pandestegt og serveret som frokost- eller middagsret i vadehavsområdet."
"Ising. Op til 45 cm lang, brunlig fladfisk som langs oversiden har en linje der lige bag hovedet danner en bue over brystfinnen tilhører flynderfamilien, Limanda limanda."

Fra Korpus 2000, citat fra avisen Aktuelt 1997-03-12:
"Vil man prøve det lokale køkken, byder Cafe Nana i kroens nærhed på bakskuld- røget ising- samt en gang om ugen på den helt lokale og århundrede gamle traditionelle spise- Sakkuk- bygmelsrand med sprængt lamme og svinekød, hvide kartofler, sennep og sirup, serveret med varmt fedt og flæsketern. Hertil nydes varmt hvidtøl..."
Fra Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog:
"Skul(ler) = flynder, rødspætte (Platessa vulgaris)."

For fanniker er "isinger en bakskuld og bakskuld kan kun være en isinger. En ising hedder en bakskuld fra syd og op til Hvidesande, så hedder den en ising."
[citat fra kommentator]

Den store danske encyklopædi:
"bakskuld, saltet og tørret, undertiden røget ising (slette). Bakskuld er oprindelig en sydvestjysk konserveringsmåde, særlig knyttet til Fanø. Under navnet tørret jyde eller ræset flynder kendes desuden saltede, tørrede fladfisk fra Vendsyssel. Bakskuld spises enten rå, fx til kaffepunch, varmet på gløder og indsvøbt i vådt papir, eller udvandet og pandestegt."

E. Der er ikke i ordet bakskuld etymologisk årsag til, at en særlig konserveringsmetode skulle være den oprindelige betydning, jf. [OSA p.25]  Kilder