Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
skibsbro
(-en, -er): 1.
Træ- eller stenkonstruktion opført vinkelret på en kajkant eller strandkant førende ud i havet, sjældent parallelt med kysten. Skibsbroen har anlægspladser langs siderne for skibe og fartøjer. Se også anlægsbro.
"Skibsbroen er formentlig lige så gammel som bolværket og var i sin ældste form en pælebro belagt med planker. Mellem pælene lå sten, som styrkede og fastholdt broværket."
quay.
[DANHAV p.10+28]

2.
Bro bygget af skibe, flydebro.
floating bridge // pontoon bridge.
[KOB]  Kilder