Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
baksrulle
(-n, -r): Oversigt over hver mands soveplads og tilhørsforhold i forbindelse med spisning, tøjopbevaring o.l.
mess bill.

"... Baksrullen inddelte Mandskabet i saakaldte Bakker, hver paa 8 Mand, som skulle skaffe sammen, have samlet Køjeplads og Kistebænke."
[Jylland p.18]  Kilder