Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bakstørn
(-en, -e): 1.
Til- og afrigning for bakken i forbindelse med måltider.
carry out forecastle duties // be peggy // washing up.
[EST, FOLK, SKR p.8, VF p.27]
"... tilbudet var ledsaget af et krav om, at hyren bl.a. skulle inkludere krigstillæg og dyrtidstillæg og krav om, at bakstørn og askehivning skulle foregå på frivagten, afvistes dette tilbud af os."
[FAK p.8]

2.
Den person, der udfører bakstørnen, dvs. den, der henter maden og bakker op og rydder af.
"Han sørger for, at to af hans Kammerater tager Bakstørn en Uge, hvorpaa de afløses af to andre. Bakstørnen henter Maden i Kabyssen hos Kokken eller efter Omstændighederne hos Hovmesteren; de sørger for, at Skaffegrejerne, der er af rustfrit Staal, bestandig er rene og til Stede, og bringer efter hvert Maaltid Levningerne tilbage til Hovmesteren. Intet spiseligt maa kastes bort efter Maaltidet, og den, der gribes i at overtræde Forbudet, skal nok faa lært, at Gentagelser lønner sig ikke."
peggy // messroom boy.
[DAN2 p.14]
 Kilder