Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
skildpadde
(-n, -r): Redskab fastsiddende, hvormed et tov kan ledes fra en til en anden bestemt retning. Skildpadder er en slags faste blokke med drejelig skive, som tovværk eller wire føres over.
"Skildpadder er langagtige Blokke af Træ, indsnævrede i begge Ender, foroven og forneden forsynede med et Bryst, der ligesom den tykkere Del er udskølpet paa Siderne for at afgive Leje for det Tov, hvori de indbindes. De er forsynede med Jærnrulle og har fornemlig været anbragte i Stængegods og Bovengods til Skæring af Toplenter; de fastholdes ved et sværere Bændsel, (Underbændsel), under Skildpadden og et mindre svært, (Overbændsel), over denne, samt et smækkert Mellembændsel over hver af Indsnævringerne." [KONOW p.46]
bee-block // cheek-block.
[Saint, DMO, FUN, WOL, NEM, HIS2 p.1226, PSØM p.52]
chestree with a sheeve, ældre indretninger.
[KOF]
"Guide mooring lines when a straight lead from the winch drum to the fairlead is impossible."
Pedestal roller.
[Samo p.36]  Kilder