Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
skrueskib
(-et, -e): Skib fremdrevet med en dampmaskine eller anden maskine, der trækker på en skrue agter i skibet.
"I Danmark blev flådens første skrueskib søsat i 1851..."
propeller-ship.
[MHT2/1983 p.17]
"Ligesom man i Udlandet i Perioden 1850-1860, navnlig under Krimkrigen, indsatte Hjælpeskruer i de nyere og bedre Sejlskibe, saaledes blev det ogsaa bestemt, at den her omtalte Fregat [TORDENSKJOLD bygget 1852], som var et i alle Henseender fortrinligt Skib, den sidste herhjemme byggede Sejlfregat, skulde omdannes til Skrueskib, dog uden anden Ombygning end hvad der var nødvendigt for at indsætte en mindre Hjælpemaskine paa 200 Hestes Kraft. Denne Forandring blev foretagen 1862, .."
[JORD p.89]  Kilder