Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
slag
(-et, -): 1.
Dss. tørn eller kreds ved fx tovværksarbejde, når tovet kastes rundt et legeme, så begge ender viser hver sin vej, er det et helt slag. Ved en rundtøren tages tovet to gange rundt om legemet iflg. [FUN].
halvt slag.
half turn.
[Röding]
rundtørn.
clove hitch // round turn // turn.
[Röding, Saint]
slag i tovene = rundtørn i ankertovene efter en omsvajning.
elbow in the hawse // cross in the hawse // foul hawse // round-turn.
[KOF, Saint]
Hvis skibet har svajet to gange: double elbow in the hawse.
[KOF]

2.
Distancen mellem to vendinger med et sejlskib. Kurs og distance sejlet på en sejlføring, en kurs.
board // tack.
[Saint, DMO, ABC, H&S83 p.177]
gøre et slag.
make a board.
[Saint, DMO]
"Giøre et Slag, kaldes at giøre en Vending med et Skib som krydser, for derved at komme til det Sted hen man agter sig, naar Vinden er imod."
make a trip // a board.
[KOF]
krydse slag i slag.
ply to windward by small boards // make short boards.
[Saint]
slag i krydsning.
trip.
[HAR]
slag i slag, mange kryds med et sejlskib.
ply to windward board by board.
[KOF]
slag over samme bov.
board.
[HAR]
slag til landet; vendingen og benet mod land.
standing in.
[KOF]
slag til søs; vendingen og benet mod søen.
standing off shore.
[KOF]

3.
Området på et skibs læ side, der er ud for storsejlets hals eller fokkerøstet. Det kaldes således, fordi det er her, at søerne hovedsageligt slår ind, når man sejler for vinden.
the lee-side of a ship under the fore-channels.
[Röding]

4.
Åretag. stroke.
[Röding]

5.
Lodskud. Udtrykket " Slag af en Grund ", " I Dagningen fik vii Slag af Jyske Revet ".
sounding.
[KOF]

6.
Slag i et lastrum, kaldes de områder i begge sider, der bliver til overs, når en fadeladning er placeret på tværs. Slagene fyldes med ladning i mindre enheder, der stuver fadene af, så de ikke kan arbejde i søen.
wing of a hold.
[KOF]
"Herved forstaaes de Aabninger, der blive tilbage i Borde, naar Baglasten lægges, og som udfyldes med trekantede Jern, Stuvholt eller Kalve; ofte forstaaes ogsaa ved dette Ord de Aabninger, som fremkomme imellem Fadeværket ved dets Henstuvning."
[FUN]

7.
Stuve i slag. Dvs. stuve så hvert fad ligger an på 4 underliggende fade.
[LAB p.128, SKT81 p.373]

8.
Kort anvendelse af maskinen. Et slag frem på maskinen.
the engines were given a kick ahead.
[EST]

9.
Pumpeslag. stroke.
[SUN p.29]

10.
Dss. kimingen. visible horizon.
[FMK p.30]  Kilder