Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ballastkøl
(-en, -e): I sejlbåde en køl af el. med jern el. bly sat på skroget el. nederst på en lodret kølplade. Kølens vægtandel ligger i forsk. både på fra ca. 30 til 65%.
ballast keel.
»Ballastkøl monteret.«
[FILE, FiskTid12/6-1997 p.4, IMK, JegerSejler1961, Benzon, MED, SEW]  Kilder