Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ballastport
(-en, -e): bning i skibsiden ca. midtskibs p sejlskibe, hvorigennem ballasten, nr den bestod af grus, sand eller sten, blev taget om bord bret el. vha. en kranbom hejst op til bningen og styrtet.
waist-port // ballast port.
[DMO, FOLK, FUN, HAR, IMK, Rding, SMY]
"Ballasten leveredes fra Smaajagter, hvis Ejer med en hjlper gravede fra Sen, og kommen langs Siden af Skibet kastede de to Mnd det ind paa Dkket gennem Ballastporten, en Aabning i Skansekldningen beregnet til samme Formaal; den blev selvflgelig lukket med en Lem, naar Arbejdet var fuldfrt. Mandskabet kastede Ballasten i Rummet og lmpede den, saa at Skibet kom til at ligge rigtig paa Manr, dvs. Styrlastighed."
ballast port.
[Srensen 1997 p.16]
"Ballastport, en i hver Side af et Skib anbragt firkantet Aabning, hvorigjennem Ballasten kan tages ind og ud."
[PS1867 p.7]  Kilder