Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ballastvand
(-et, -): ballast water.
Ballast water task force sets to work on alien invaders. Shipping moves over 80% of the world's commodities and transfers around 10 billion tonnes of ballast water each year. ... The problem arises when ballast water contains marine life. There are literally thousands of species that may be carried in ships' ballast; anything that is small enough to pass through a ship's ballast water intake pumps. This include bacteria, smal invertebrates and the eggs, cysts and larvae of various species (citat 1).
[IMO News 3/2000 p.5 (citat 1), LAB64, OLI9]

"Hvert år flytter skibsfarten rundt med 10 mia. tons ballastvand, og det indeholder på ethvert givet tidspunkt mere end 3.000 arter af planter og dyr som mikrober. ... Derfor kan det betale sig at interessere sig for anlæg, der kan slå mikroberne i ballastvandet ihjel, inden det pumpes ud. Det kan gøres på mange måder. Kemi er en af dem. Ultraviolet bestråling en anden. Og kvælning med ilt og kvælstof en tredje." [SØF 13/07 p.7 sp.2+6]
"Og netop ozon er udpeget som et af midlerne til behandling af ballastvand, idet ozon indgår i en kemisk reaktion med havvand og udvikler jod og hypobromit, som effektivt dræber bakterier, virus og de fleste organismer."
[SØF45/2005 p.11 sp.4]
"Levedygtige organismer i ballastvand kan sprede sig til økosystemer... I 2004 blev der i IMO vedtaget en international konvention med bindende regler, der skal forhindre spredning af sådanne organismer ved, at ballastvandet enten skiftes ud undervejs, eller ved at det behandles om bord. Konventionen kan træde i kraft, når den er blevet ratificeret af tilstrækkeligt mange af de lande, der har været med til at vedtage den. [Ratifikationen] har imidlertid lange udsigter - f.eks. er Spanien og Frankrig de eneste EU lande, der indtil nu har ratificeret, hvilket må siges at være yderst kritisabelt.
[Shipowners.dk 2009]  Kilder