Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
spække
(vb): Forarbejde tovværk, så det bliver flosset op. Gøres især på kabelgarn.
garnish a thing with rope-yarn.
[KOF]
I udtryk som:
spække en mat / matte. Indstik af korte stykker kabelgarn mellem maskerne på en matte, så den bliver lodden. Forarbejdningen sker med et pren eller merlespir.
thrum a mat.
[HAR, Saint, DMO, Benzon]
spække et sejl. " det er at gøre en Flosning med kabelgarn paa den eene Side af Seylet, saadant et spækket Seyl bruges til at tage under Bunden af et Skib der er bleven overhaands Læk, der da suer Spækningen ind i Lækken og derved nogenledes standser Vandet."
garnish a sail with rope yarns.
[KOF]
spækkede mat. "Spækkede Matter. Saaledes kaldes de Matter i hvis Masker er indstukket korte Stumper Kabelgarn saaledes, at deres Ender hænge ud paa den ene Side af Matten og giver den et laaddent Udseende; saadanne Matter anvendes flere Steder i et Skibs Reisning for at forebygge Skamfiling."
[FUN]
thrummed mat.
[Saint]
spækket matte.
panch.
[KOF, PSØM68f]  Kilder