Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
sted
(-et, -er): Ordet anvendes i forbindelse med et skibs plads på vandet i fx:
affarende sted. Stedet, man sejler fra.
place of departure // point of departure.
observeret sted. Stedet, man befinder sig på udregnet på grundlag af observationer.
observed place.
påkommende sted. Stedet, man ankommer til.
place of arrival // point of arrival.
[NAV1 p.5, NAV1 p.88, BOW2]
Der anvendes på engelsk flere forskellige udtryk for en positions sikkerhed eller angivelse af grundlaget for positionens bestemmelse. Udtrykkene er selvforklarende bortset fra det første, der betyder position udregnet ved hjælp af bestikket:
dead reckoning position // estimated position // most probable position // assumed position // geographical position // geodetic position // astronomical position // relative position.
[BOW2]  Kilder