Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
stol
(-en, -e): 1.
Bovsprydets stol.
"To Træpullerter, der gaae igjennem flere Dæk, een paa hver Side af Inderenden af Bugsprydet; de tjene til at støtte dette. Paa Rodenden af Sprydet er en svær Klampe, der hindrer dette fra at skyde sig ind efter."
pillow to the bowsprit // step of the bowsprit.
[HAR, Saint]

2.
En stok af små dimensioner, der sættes fra æselhovedet i toppen af bramstangen og hviler på bramsallingen. Den fastholdes af et par vanter og et stag. Det er egentligt en lille overbramstang, og fra denne sættes et flag eller et overbramsejl. En tilsvarende stok, men uden vant og stag kaldes for en trommestok.
flag-staff at the mast-head.
[Röding]  Kilder