Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
baratteri
(-et, -er) Baratterie gl. Form for assurancesvig, hvor en skibsfrer bevidst bedrager rederen i forbindelse med ladningsforhold som fx bortfre skibet, slge ladningen uden om rederen, snke skibet etc.
barratry.
[Rding]
E. fra fr.: baraterie og lat. barataria - barathrum fra grsk = et svlg, hvori forsyninger opsluges.  Kilder