Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
affald
(-et, -): 1.
Fjernelse fra fastsat kurs. deviation.
»Stt for Affald.« Steady on the wheel. Keep her to.

2.
Skrning el. fald p kyst el. havbund.
slope // slope of foreshore.
[DE, SS, TVER]

3.
Formindskelse af vindstyrke (gl).
[VSO]

4.
Dss. afdrift. falling off // casting.
[HAR, KOF].
stt for affald. nothing off // keep her to. (1897)
[BENZON]
vre affald carry a lee helm. (1897)
[BENZON]
"En Svingning af Fartiet fra Vindens Retning." [PS1867 p.5]

5.
Rester, affaldsprodukter el. biprodukter uden vrdi; srlige forhold for levnedsmiddelaffald.
garbage // wastes // offal (kun om animalsk a.) sewage // refuse // scrap // rubbish // trash (US).
IMO har benyttet de fire frstnvnte udtryk. US isr de sidste fire.
Forbudt affald, dvs. affald, det er forbudt at udlede i havet.
prohibited garbage.
E: offal opr. om indmad og indvolde fra kreaturer [BAY].
[Adm, IMO, K57, MET p.515.]  Kilder