Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
styrmand
(-manden, -mænd) (gl.) styresmand // styrismand.
Styrmænd findes på dansk i 1., 2., 3. og 4. grad. De forskellige grader har forsk. funktionsbegrænsninger i skibsstørrelser og fartsområder, og et bestemt sønæringsbevis giver normalt adgang til at bestride alle stilllinger nedad i hierarkiet. Der er nogen overlap med styrmandsgraderne og funktionerne som styrmand, kystskipper og sætteskipper.
mate // officer.
[HAR, Röding]
Styrmænd af 1. og 2. grad har nu juniorofficerseksamen eller skibsførereksamen.
Tidligere havde styrmænd af 2. grad en styrmandseksamen og styrmænd af 1. grad en skibsførereksamen.
Med et eksamensbevis i hånden udstedes et sønæringsbevis, der er grundlaget for at kunne bestride en stilling om bord. Selv med bestået skibsførereksamen blev der under den gamle styrmand/skibsfører-ordning kun udstedt et sønæringsbevis som styrmand af 1. grad, indtil en vis sejltid var optjent i stillinger som ene- eller overstyrmand.
Benævnelserne om bord er:
Tredje styrmand.
Anden styrmand. second mate // second officer.
Førstestyrmand. first mate // first officer.
Førstestyrmand var indtil en gang i 1960'erne den øverste styrmand, men blev da døbt om til overstyrmand. Denne titel var dog ikke ny, da allerede [DMO] i 1839 medtog titlen " Overstyrmand " for den øverste styrmand i skibe med mere end en styrmand.
Styrmand af 1. / 2. / 3. grad er benævnelser i hht. besætningsloven m.fl.
[DS p.615 + 622]
Styrmand i en robåd. cowswain // cox.
Toer uden styrmand. coxless pair.
[ABC, BEF p.28, EST, FlFø p.12, LAB p.14 + 143, SKT-81 p.370]

styrmand.
pilot // sea pilot.
[Saint]
"kaldes en civil Betient der haves ombord paa Krigs-Skibene, for under Chefen at besørge Skibets Navigation, der ere flere af dem paa et Skib, og ligesom Skibet er stort, er Andtallet fra Fem af ned til Toe paa de mindste Skibe, den førsta f dem kaldes Ober Styrmand."
mate of a ship of war.
[KOF]
understyrmand.
second mate.
[Röding]

Se her om navigatøruddannelsernes historie.  Kilder