Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
styrmandskunst
(-en, -er): Videnskaben at kunne udregne et skibs kurs og sejlads og finde dets position (1782).
navigation or the art and act of navigating, conducting or steering a ship.
[Röding]
pilotage.
[Saint]
navigation.
[HAR, KOF, H&S53 p.115]
"Mørke, Tykning og mellemliggende Gjenstande gjøre denne Deel (af stedsbestemmelse, JM) endnu mindre, og Bestemmelsesstedet er saaledes i almindelighed udenfor vor Synskreds.
Ogsaa til Løsning af dette Problem ere vi altsaa henviste til at søge Midler, der ligge udenfor os selv, og som kunne angive os Retningen af den Vei, vi ikke umiddelbart kan see. Her begynder altsaa dette Problems Kunst, et Ord, der overalt udtrykker det, der hører til et Problems Løsning, forsaavidt Menneskets egne, ligesom medfødte Kræfter og Midler ikke slaaer til.
Og det er denne Kunst, der, forsaavidt den finder Anvendelse paa Søen, kaldes Navigation, eller egentlig Styrmandskunst."

"Og det er den Omstændighed, at Bestemmelsesstedet, og dermed tillige den Vei, der udenom alle Hindringer fører til dette Sted, i almindelighed ikke sees, der hæver Løsningen af denne Opgave til en Kunst, og dermed forudsætter en Theorie, hvis Fremstilling i dens samlede Grundtræk er denne Afhandlings egentlige Gjenstand".
Kilde til begge: O.J. Marstrand, 1847: Navigationens Theorie.
 Kilder