Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Barentshavet
Hav beliggende N for Norge grænsende mod V til Svalbard, mod N til Ishavet - især Frans Josef Land - og mod Ø til Novaja Semlja.
Barents Sea.
Areal = 1300 km x 1050 km bredde, eller i alt 1.405.000 km2.
Dybder 100-350 m, gns. 230 m. Ilt- og fiskerigt subarktisk område.
Barentshavet er sejlbart hele året pga. den gennemstrømmende NØ-udløber af Golfstrømmen.
Farvandet er opkaldt efter hol. Willem Barents, ca. 1550-1597, der 1594-1596 rejste N om Skandinavien for at finde en nordlig rute til Østasien.
E. Første gang med dette navn på kort fra 1853.
[EB, MAS, OSS]  Kilder