Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
stå
(vb): I udtryk som:
stå, dvs. at standse med det igangværende arbejde.
hold-tight.
[KOF]
stå fra landet, styre fra land.
bear off from land // stand off // stand for the offing.
[Saint]
stå godt om sejl.
well trimmed.
[KOF, Saint]
stå godt om rigning.
well rigged ship.
[KOF]
stå hale. Kommandoord - hør op med at hale.
stop heaving.
[DMO]
stå i spillet, kommando om at holde pause i omdrejningerne.
hold-tight in the capstan.
[KOF]
stå ind under land.
stand in for the land.
[HAR]
stå længe over en bov.
long board.
[HAR] stå med ebben. "Der var ingen sluseport i Newlyn havn, så ved lavvande stod skibene på bunden. Mange skibe er jo flade i bunden, men Helga var næsten trekantet, så hun lagde sig ned med stærk slagside, når det var lavvande." [ID3497 p.55]
be neaped.
[Saint]
stå på grund.
be stranded // be ashore // be aground.
[HAR, Saint]
stå på landet, styre mod land.
bear in with the land // stand in shore.
[Saint]
stå på stabelen.
be on the stocks.
[HAR]
stå til søs, sejle ud fra land.
stand for the offing.
[HAR, DMO]
stå tør, skib, der er på grund forårsaget af fx tidevand, så hele eller en del af skroget er ude af vandet.
vessel sewed up in a harbour.
[KOF]
stå ud fra land.
stand off from the land // leave the land on back-board.
[HAR]
stå ved halingen, dvs. ophøre med at hale.
avast.
[HAR, Saint]
"Staae ved Skibet fra Landet, ud ad Søen, søeværts." Styre udefter væk fra kysten.
stand off.
[Röding]
stå vesterpå, styre vesterlig kurs.
stands to the west.
[Saint]
 Kilder