Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
barkasse
(-n, -r) (barkas): Bådtype, der er fremdrevet med sejl el. årer. »Det største Fartøi i Skibet.«
Et- el. tomastet med forsejl og sprydsejl el. råsejl i 17.-18. årh. Sj. med to master i 19. årh. 12-24 årer. Båden kan være bevæbnet med 1-4 mindre kanoner (falkonetter).
launch // long boat.
Benævnelsen også anv. mindre specifikt om større både: »Capt. Bligh sejlede 41 dage i Bountys barkasse.«
[Röding, Saint, SWO]
E: ital. barcaccia.
[FUN p.11, KOF, MarK12 p.111, ODS, SCHN, SøensFolk]
barkasse roers: Mandskabet, der er på en barkasse.
The great boat crew // the long boat crew.
[KOF]
"Fartøier Til Transport af et større Antal Folk, til Vandfyldning, Proviantering, til Udførelsen af et Sværanker og overhovedet til alt grovere Arbeide anvendes store sværtbyggede Fartøier af betydelig Størrelse, som kaldes Barkasser og Travailler. Barkasserne have hos os en Længde af 33 til 38 Fod, de egentlige Travailler ere 30 Fod;"
[LUS p.92]
"Barkas. Er det største Fartøi i Skibet. Det bruges til at bringe Vandfade og Proviant ombord, samt til at udføre og lette Varpankerne. Derfor har Barkassen agter en Devis, der ligger i en Kjæbe, for dermed at lette Ankeret. For i Stevnen har den en Skive. Barkassen har to Master med Vanter, og fører Storseil, Fok, og Klyver, hvilken sidste staaer paa en Udlægger. Barkassen fører enten Sprydseil eller Raaseil." [SCHN]
 Kilder