Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
affaldsbrænder
(-en, -e): Også kaldet en affaldsincinerator. Apparat, der ved temperaturer mellem 800-1200° i et el. flere kamre med tilhørende røggasrenser og filtre forbrænder affald og olieslam.
incinerator.
"I et køleskib udbrød der brand i skibets affaldsincinerator som følge af ansamling af uforbrændte olierester."
[SFS Brand i skibe 29/05 2009 p.17]  Kilder