Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
svippe
(vb): I udtryk som:
svippe dæksbjælker, "en Talemaade i Skibbygningen, ved nedlægningen af Bielkerne til andet og Tredie Dæk, thi da Spanterne i Skibets Sider giøre en Vinkel med disse Dæk mindre end 90°, kan man ey nedlægge Bielkerne i Vægernes Hager; men maae efter Vægerne ere færdige nedtage dem, og da bringe Bielkerne med sine Ender paa deres behørige Steder, og derefter bringe Bielke Vægerne op under Bielkerne, dette Arbeyde kaldes at svipppe andet og tredie Dæks Bielker."
put the clamps in their station under the beams, after the beams are laid to the second deck in a ship.
[KOF]  Kilder