Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
synsvidde
(-n, -r): Den geografiske synsvidde er den største afstand fra hvilken et fyr kan ses af en observatør med en øjehøjde på 5 meter. Synsvidden afhænger altså af fyrlysets og observatørens højde over havoverfladen og kan beregnes af tabeller eller ved en formel. På grund af refraktionen i atmosfæren indsættes normalt i formlen en lidt anden værdi end den rent matematiske beregning ville kræve. Formlen lyder normalt som:
2,08 x (summen af kvadratroden af egen øjehøjde og af kvadratroden af fyrets lyshøjde).
geographical range.
[5011, Kort1, NAV1-2004 p.123, DFL p.8, KortA, BOW2]
Et fyrs optiske synsvidde eller lysevne er den maksimale afstand, i hvilken en iagttager med tilstrækkelig øjehøjde kan se fyrets lys.
luminous range // visibility range // range of light.
"The range of visibility of lights as given in the Lights Lists and as shown on the charts is the nominal range, which is the maximum distance at which a light may be seen in clear weather expressed in nautical miles.
Luminous range is the maximum distance at which a light may be seen under the existing visibility conditions... Both the nominal and luminous ranges do not take into account elevation, observer's height of eye, or the curvature of the earth.
Geographic range is a function of only the curvature of the earth and is determined solely from the heights above sea level of the light and the observer's eye
."
[NAV8 p.91, USCG Pilot 5, 2002 p.20, BRE p.55, FISK p.287, NAV1 p.87, EL]  Kilder