Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
barograf
(-en, -er): Apparat til nedskrivning af lufttrykkets bevægelser over en vis tid. Barografen består af et barometer, hvis visning ved hjælp af en arm med en skrivestift overføres til en tromle med en i måleenheden inddelt papirskive. Tromlen roterer, trukket af et urværk en gang i løbet af en dag el. en uge, og barometerstandens forandring kan således iagttages over tiden.
Ældre benævnelser er barometrograph og barogram.
De tidl. aneroidbarografer kendes fra 1867, men der findes også tidlige barografer, hvor måleelementet er et kvivksølvsbarometer.
barograph // recording barometer.  Kilder