Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
barometri
(-en, -): Måling af luftens tryk.
barometry.
Enheden for lufttryk er i dag hPa, hvis talværdi svarer til aflæsning i mb = millibar.
Tidligere har været anvendt engelske tommer, franske tommer og linjer og millimeter.

Omsætningen er:
1 mb = 100 N/m2 = 1 hPa.
1000 mm Hg = 13,595 x 9,80665 N/m2.
1 inch Hg = 25,4 mm Hg.

Aflæsningen kan på kviksølvsbarometre gøres lettere ved anvendelse af en nonius.
Skalaerne kan så være til 0,002 tommer, 0,05 mm el. 0,1 mb.
Ved aflæsning kan kviksølvsoverfladens konkave eller konvekse overflade ligeledes vise, om barometertendensen er stigende el. faldende.
Skalaerne kan også være til amatørbrug og fra lavere til højere tryk være mærket:
storm, stormy weather.
regn, rain.
forandrelig vejr, changeable weather.
skiftende vejr, changeable weather.
godt vejr, fair weather.
tørt vejr. very dry weather.

Barometre er behætigede med fejl, der inddeles i:
indeksfejl: index error.
temperaturfejl: temperature error.
breddefejl: latitude error.
højdefejl: altitude error.

Barometre kan være udstyret med mekaniske anordninger, der eliminerer visse af disse fejl. De øvrige fejl må der rettes for, inden en brugbar sammenligningsstørrelse fås til den gældende standard, der fx har været til temp. = 0 C; g = 980,665 cm/s2 med Hg massefylde 13,5951 g/cm3.

barometereffekt på vandstanden. Enhver trykforandring i atmosfæren har virkning på havoverfladen. En ændring på 1,005 hPa vil forandre havets højde 1 cm.
inverse barometer effect.  Kilder