Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
barre
(-n, -r): 1.
Landløs grund, der spærrer, helt el. delvis, et sejlløb; sandrevle; mudderbanke el. banke af skaller. Barrer kan være undervands el. delvis tørre og kan forandre sig pga. strømforholdene.
"Da vi fandt, at Barren paa Grund af Tørken var to Fod for lav til at komme over, maatte vi vente 14 Dage til næste Højvande." [SØL p.62]
bar.

2.
Barrer parallelle med kysten og overskyllet ved højvande kaldes:
longshore bar.
Dæmning eller sandbanke, som ligger foran indløbet til en havn. bar.
[Röding]

3.
Havn, der kun tillader besejling ved et bestemt høj­vandsniveau:
bar port.
E. ON: bara = stang, pæl.
[DMO, KOF, ODS, SAL, SØS p.17, TVER]  Kilder