Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
tamp
(-en, -e): 1.
Enden på et tov.
cable end.
[KOF, ABC, SKT81 p.252, SøensFolk, TfRed5/1989, TUR, TUX]
butt of a rope // fag of a rope // rope end.
[HAR, DMO, Saint]
tampen af et hovedtov eller vanttov.
the end of a shroud after it has been taken round the dead-eye.
[KOF]

2.
Kort tovende. Enden af et længere tov.
a short piece of rope.
[Röding]
stikke tampen af et tov fra sig.
veer away the cable end // veer out the cable ens // slip the cable.
[Saint]
utaklet tamp.
fag end.
[HAR]

3. Strafferedskab. Pisk ca. 75 cm lange og samlede smækre liner med i alt en 5 til 7 cm omkreds.
colts or ends of rope used to punish criminals.
[KOF, TUX]
"Naar en Mand var i Strafferoden kunne han, dersom han atte begik en Forseelse uden videre straffes med indtil 27 Slag Tamp, eller som det fra gammel Tid kaldtes: Holmens Ret. Tampens Dimensioner var nøje fastsat i Instruktionerne, idet de var større for Voksne end for Drenge, og Tampens Tildeling udførtes af to Baadsmandsmather under Skibssergeantens Ledelse, Lægens Tilsyn og i Overværelse af hele Besætningen, mens Delikventen var suret til Gangspillet eller en Vantlejder, der var beklædt med Køjer."
[Jylland p.64]
 Kilder