Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
barresø
(-en, -er): Høj sø, der står over en barre ved en indsejling. Når vanddybden aftager over baren, vil bølgehøjden tiltage.
"Paa Seinen har det sig underlig med Højvandet, det kommer saa at sige med ét, der reiser sig en Søe med hvid Skumkam, og det gælder at have Ankeret klart og tilbørlig Kjætting i, naar Barresøen kommer."
bar swell // bar wave.
[SWR p.35]  Kilder