Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
tegning
(-en, -er) Tegning eller plan af et skib.
draught // drawing // plane of a ship.
[HAR, Röding]
Ifølge [Röding] udfærdiger "Skibsbyggeren tre tegninger til en skibsbygning.
1) Der tegnes et sidebillede af skibet i dets hele længde. Det kaldes for sidetegningen. Ud fra denne kan kølens længde, forstævnen og agterstævnens hældning, hovedspanternes placering på kølen, vandlinjen og styrlastigheden [m.v.] bestemmes.
2) Tegning af skibets tværsnit set fra enden uden sideklædning for derudfra at kunne fremstille spanterne. Tegningen kaldes for spanteridset. ...
3) Da det ikke er nok at kende skibets lodrette krumning under vandet, men også er nødvendigt at kende skibets vandrette krumning under vandet, så tegner man disse oplysninger ved en tegning af de forskellige vandlinjer. Denne tegning kaldes for vandlinjetegningen. ..."

sidetegning.
sheer plane // plan of elevation.
[Röding]
spantetegning, spanterids.
body plan // vertical plan.
[Röding]
vaterpasstegning, sentertegning.
floor plan // horizontal plan.
[Röding]
 Kilder