Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bartskærer
(-en, -e): I efterfølgende stykke bogstaveres ordet både Bartskiere og Batskier.
[XVII, Stk. 1]
"Batskier og Under-Batskier, som ere udi Reederiets Tieneste, skal altid lade dennem hos Patienterne, og dem, udi Reedernes Tieneste Skade fanger, ufortrædeligen og godvilligen finde, enhver at curere uden nogen Betaling, Profit eller Foræring, og lade sig nøie med deres hos Reederne fortingede Gage,..." (1797)
surgeon.
[ART p.22]  Kilder