Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
basislinje
(-n, -r): 1.
Linje mellem to punkter, hvorfra en afstand mles. Fx territoriale basislinjer er linjer, udfra hvilke territorialfarvandets bredde mles. Begrebet er fastslet i 1958 Genevekonventionen = The United Nations Convention on the Law of the Sea og senere i UNCLOS fra 1982.
base line.
[8531 p.27]

2.
Linje vinkelret p centerlinjen mellem to sendestationer i radionavigation.
base line.
[BOW2, FILE, KORTA, MED, NP100]

3.
Engelsk udtryk for kl-centerlinje i skibsbygning.
base line.
[FILE]  Kilder