Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bassinhavn
(-en, -e): "Bassinhavnen repræsenterer næste led i anlægsarbejdet [efter skibsbro], og den opstod ved, at man byggede stenmoler ud i havet og slog bolværk indadtil."
Det ældste kendte eksempel på en bassinhavn er orlogshavnen ved tøjhuset, nu Bibliotekshaven, København.
basin port.
[DANHAV p.10]  Kilder