Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bastingage
(-n, -r): Dss. skanseklædning i sejlkrigsskibe. Bastingagen bestod af et dobbeltnet holdt oppe af støtter og den overliggende lønningsplanke, hvorimellem mandskabets hængekøjer blev anbragt under træfninger. Det bløde materiale kunne stoppe kugler fra at gå lavt ind over dækket.
netting // barricading.
"BLAA HEJREN har tildels havt aabent Dæk, hvilket ses af bastingagens ringe Højde midtskibs ikke har tilladt Anbringelse af Faldporte;"
[JORD p.124]
[HAR] har også "tværskibs opstillet i handelsskibe til brug ved forsvar."
Uden kilde: brugt på slaveskibe om skot mellem slaveområde og skibsmandskab og indrettet med skydehuller til forsvar fra skibets side mod oprør fra slaverne.
"Bastingeringen øverst er udført med tovværksnet, der har begrænset indsynet, men tilladt affyring af håndvåben og falkonetter."
[MHT2/1990 p.27 sp.2]
"Bastingage. Ved dette Ord forstaaes den Deel af et Skibsskrogs Sider, som er ovenfor Skandse- og Baksdækket paa de store Skibe, eller ovenfor Dækket paa de mindre Fartøier. Bastingagen kan enten dannes ved at lade Spantetræerne løbe op og sætte Klædning paa dem uden- og indenbords, samt endog forhøie den ved Hjelp af Finkenetsceptere, eller den kan dannes af enkelte Jernsceptere eller Lønningsstøtter med en tynd Klædning udenbords. Bastingagen danner et Brystværn for Mandskabet, og beskytter paa Krigsskibene for fjendtlige Skraa- og Geværkugler."
[FUN]
"Bastingage eller det Opstaaende, den Del af Skibssiden der rager op over det øverste Dæk for at skærme mod Sø, Vind eller fjendtlige Geværkugler. Den Del af Bastingagen, der omgiver Skansen, kaldes Skanseklædningen."
[Jylland p.138]

close-quarters. [HAR]
topgallant bulwark. [Benzon]

[OED] har andre betydninger:
1.
Sewing with large loose stitches, quilting.
2.
Moistening a roasting joint with butter.
[DMO, FUN, OED, SAL]

Om hjulskibenes indretning 1821-1829, engelsk relation:
"Mærkeligt for Datiden er ogsaa den svære, helt aabne Bastingage af Træ og den ret forlige Placering af Maskinerne med de agterefter for Bagvandet stærkt skraanende Hjulkasser samt den for Skibets Udseende i høj Grad charakteristiske Kanongang."
[HJUL p.35]  Kilder