Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
tov
(-et, -e) toug: Reb. Se også under tovværk.
Benævnelsen for hampespundet snor, der er kraftigere end line og lettere end trosser.
Tovværk over 9 tommer kaldes hos [HAR] cable.
Tovværk mellem 1 og 9 tommer kaldes hos [HAR] rope.
[HAR]
cable // rope // cordage.
[KOF, Röding, Saint]

agtertov.
stern-fast.
[HAR, Röding]
allemandstov. Tov som kræver alle mand på dæk for at håndtere.
[DMO, TUX]
ankertov.
cable.
[HAR]
bugsertov, Buxer Toug (gl).
cordage tow // towrope.
[Saint]
dagligtov.
best bower cable.
[KOF, Saint]
falderebstov.
ladder rope // man rope // entering rope.
[Saint]
fortakkel og tov.
a-hull // under bare poles.
[Saint]
fortov, der fortøjer forenden.
head-fast // breast-fast.
[HAR]
fortøjningstov i land.
fast cable // mooring cable // bridle.
[Saint]
fortøjningstov ved ankring.
small bower cable.
[Saint]
friske på tovet = freske på tovet.
freshen the hawse.
[Saint]
grundtov.
relieving rope.
[Saint]
hale en bugt af tovet op.
haul up a range of the cable on deck.
[Saint]
have klare tove.
ride with a clear hawse.
[Saint]
kabelslået tovværk.
cable made rope.
[KOF]
kappe et tov.
cut a cable.
[Saint]
klare et tov.
clear a hawse.
[HAR, Saint]
klæde tovet.
serve the cable.
[Saint]
liggertov.
spare cable.
[KOF]
lodhivningstov i vantet.
breast-rope.
[HAR]
pentelhage stagetov.
fish pendant.
[Saint]
pligttov.
sheet cable // sheet-anchor-cable.
[KOF, Saint]
ritov for ankertov, der ries til dækket.
ring-rope.
[HAR]
slæbetov.
cordage tow // tow rope.
[Saint]
stikke tampen af et tov fra sig.
veer out the cable end for end.
[Saint]
stikke tov i.
bend the cable.
[Saint]
sværtov.
cable.
[Röding, Saint]
syntetisk tovværk.
synthetic rope.
[Sano p.4]
sætte tønde på tovet.
buoy up the cable.
[Saint]
to tov samlede og klædte.
seizing of two ropes.
[HAR]
tov, der ligger oven på egen part på et spil.
the rope rides.
[HAR]
tov, der oppløser sig.
fag out.
[HAR]
tov, der skærer godt.
fair rope.
[HAR]
tov, der spreder i flere parter.
legs.
Fx til buglinespryd:
legs to the bow-lines.
[HAR]
tovene fra storlugen til klysset.
the bitter end.
[HAR]
tovet er stukket i.
the cable is kept bent.
[Saint]
tovets stilling fra skibet.
hawse.
[HAR]
tovet viser styrbord ud.
the cable grows on the starboard bow.
[Saint]
tov halet ud af blokken.
end for end.
[HAR]
tov, hvormed fokken fanges i stille.
pasaree.
[HAR]
tov, hvormed noget hales op af skibssiden.
skyatic stay.
[HAR]
tov med kovs i begge ender og bugten om et stag.
span.
[HAR]
tov mellem to blokke, der skal sikre disse, hvis løberen springer.
raking a tackle.
[HAR]
tog på sin ende, siges o et ankertov, der er firet helt ud, så kun tampen er tilbage på beddingen.
a cable veered out to the end.
[KOF]
trosseslået tovværk.
rope made with three strands // with four strands.
[KOF]
trædetov.
horse-rope // foot-rope.
[Saint]
tøjtov.
small bower cable.
[KOF, Saint]
tørnetov.
guy.
[Saint]
uklart tov om ankertov.
foul hawse.
[HAR]

"Tougene i et Skib, ere Skibets Anker Touge, hvoraf ethvert Krigs-Skib fører fra 5 til 7 Touge, som ere fordeeelte paa Ankerne og faaer af disse deres Navne, Tougenes Plads i Skibet er i Kabelrommet, og hvor dette ikke haves paa Banjer Dækket, hvor de ere opskudte i store runde og Ovale Bugter efter Pladsen de haver at ligge paa."
the anchor cables.
[KOF]  Kilder