Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
affire
(vb): 1.
Sænke en byrde el. forlænge fortøjning, surring etc. vha. talje el. tov.
lower // veer // ease away // ease off.
affire en båd. lower a boat.
affire et skøde. let fly a sheet.
[BENZON]
affirede skøder. flowing sheets.
[HAR]
"At sejle med affirede skøder er under rumskøds sejlads at fire skøderne så meget i undersejlene, at de trækker fuldt for vinden i den fordelagtigste stilling« [TUS]
"Man bruger ordet affire, når der er tale om et tyndere reb, mens man bruger ordet stikke ud, når der er tale om et ankertov."
[Röding]

2.
Slække på tov. ease away // ease off // slacken.
[MOR p.120]  Kilder