Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
transportør
(-en, -er): 1.
Instrument til udsættelse af pejlinger og kurser. Trekantet eller af anden form dannet, nu oftest af plastic, flad plade med gradangivelser langs en eller flere kanter.
navigation set square // made in perspex with protractor markings to 360°.
[Sestrel brochure ca. 1980]
En del instrumenter til brug ved udsætning og aflæsning af kurser og pejlinger på søkort betegnes på engelsk ved en bred term som course plotter.
[BRE p.71, K128, KortA, NAV1 p.78]

Når vi nu er i gang med tegneredskaberne, så kan transportøren eller trekanten volde besvær på engelsk. Begge instrumenter kaldes også vinkelmålere.
Hvis den engelske tekst lyder på en protractor er der ingen problem. Lyder ordren derimod på noget med squares kan der være usikkerhed om antallet. Det korrekte navn er a set square, hvor set ikke er ordet 'sæt', men kan oversættes med en transportør til 'afsætningsformål'.
Når vi derfor ser ordrer på a set squares, hvor sidste led er flertal, er der egentlig tale om noget sludder, idet et stykke hedder: a set square, og to stykker hedder : two set squares.
Protractors og squares forefindes med forskellige vinkler (30-60-90 el. 45-45-90). Der sondres ikke mellem ordenes anvendelse.
Andre udtryk i forbindelse med disse tegnerekvisitter: tee-square, der er en T-formet vinkelmåler. Hjælpeværktøj for stregtegning, dvs. lineal hedder rule og parallel rule, men også stavemåden ruler kan accepteres på engelsk. Samme ord benyttes også som verbum to rule a straight line.
Har linealen skalaer, der er forskellig fra 1:1 mål, kaldes den for scale, hvor vi anvender målestok, der er flertydigt, og derfor bedre kalder den slags for reduktionsmålestokke.
[BRE p.71, K128Randier, NAV1 p.33]

2.
Redskab til at hæve væsker el. substanser i findelt form bestående af en kæde med spande el. en skrueform.
conveyor.
[KortA (1792) (1880), OSD]  Kilder