Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
travalje
(-n, -r): Rofartøj, også kaldet travaljechalup. Den alment brugte arbejdsbåd med en seks til ti årer.
"Man var i den sammenhæng fire engelske rorkarle, der var forlist med deres specialbyggede travalje."
longboat.
[SØF34-35/2004 p.11 sp.2]
[HIS2 p.2117, KbhH1/1990, ORL p.415, POL30/12 1989, TUS p.130, TUX, VerV2]
cutter or second barge // pinnace.
[KOF]
Lidt ubestemt defineret fartøjstype medmindre tidsrum og størrelse og fartsområde oplyses.
pinnace // launch.
[Benzon]
"Fartøier Til Transport af et større Antal Folk, til Vandfyldning, Proviantering, til Udførelsen af et Sværanker og overhovedet til alt grovere Arbeide anvendes store sværtbyggede Fartøier af betydelig Størrelse, som kaldes Barkasser og Travailler. Barkasserne have hos os en Længde af 33 til 38 Fod, de egentlige Travailler ere 30 Fod; men den sidste Benævnelse benyttes ogsaa ved mindre Fartøier, naar de ere svært byggede. Disse 2 Classer armeres med en lille riflet Kanon, som er indrettet til at opstilles i Stævnen eller i Agterenden, og hvis Affutage er saaledes construeret, at den kan transporteres ad en Sledske fra den ene til den anden Stilling."
[LUS p.92]  Kilder