Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
batometer
(-teret, -tre): Dybdemåler. Navnet anv. om flere typer; bl.a. om en type, der benytter tyngdekraftforholdet på stedet til at udregne dybden.
En anden type batometre anv. lodderør fx » Rungs batometer «, hvor princippet er luftens sammenpresning proportionalt med havdybdens tryk.

Rungs var et i Danmark meget anvendt apparat, hvis princip var et målerør, luftrøret, i hvilket luften presses mere og mere sammen ved vandets voksende tryk under dybdeforøgelse. Apparatets anden del er en mekanisme, kaldet målekammeret, i hvilket en del af den sammenpressede luft afspærres ved den nåede dybde. Den tredje del er et målerør, der forneden går over i en U-formet kanal i batometrets bundstykke. Røret er under neddykningen åbent i begge ender og fyldt med vand. Det aflukkes for oven og kommer i forbindelse med målekammeret, når loddet støder mod havbunden. Måleresultatet aflæses på en skala, der enten sidder på siden af målerøret eller løst kan lægges langs det.
Yderligere kan læses i Carl G.F: Schwartz: Haandbog i Navigation, udg. 1902.

bathometer.
En typebeskrivelse lyder:
»A spring balance of peculiar construction for ascertaining the depth of water without measuring the sounding line
E. gr. bathos = dybde + meter = måler.
[FREM, NAV7 p.84, OED, SAL, TVER, WOL]
"Den 3. Marts 1892 holdt Kaptajn G. Rung et af Forevisninger og Forsøg ledsaget Foredrag 'Om Loddeapparater i Almindelighed med særligt Hensyn til det nye danske Instrument Universal-Bathometret'."
[FSF1 p.234 - fordrag holdt i FtSF]  Kilder